Ekologia Przypięte

Jakie rodzaje akumulatorów i baterii są najbardziej szkodliwe i dlaczego?

Wraz ze wzrastającym problemem zanieczyszczenia środowiska, rosnąć powinna świadomość o źródłach tego zanieczyszczenia. Za chwilę dowiecie się jak duże zagrożenie stanowią pozornie niegroźne baterie i akumulatory.

Działanie baterii czy akumulatora opiera się na ogniwie zawierającym elektrody dodatnie i ujemne, a także elektrolit w osobnej obudowie. Wyróżnia się dwa rodzaje ogniw – pierwotne i wtórne. Wytwarzanie energii w ogniwach pierwotnych odbywa się za pośrednictwem reakcji chemicznej, która jest nieodwracalna. Z tego powodu nie można ładować ich ponownie przy użyciu zewnętrznych źródeł elektryczności. W ogniwach wtórnych reakcja chemiczna, poprzez którą wytwarzana jest energia elektryczna, jest odwracalna. Dzięki temu istnieje możliwość ich ponownego naładowania.

Istnieje wiele rodzajów baterii i akumulatorów, które różnią się miedzy sobą przede wszystkim materiałami użytymi do ich wytworzenia.  Z powodu swoich specyfikacji, ich negatywny wpływ na otoczenie różni się pod względem czasu i intensywności powodowania owych szkód.

W przypadku baterii, za najbardziej szkodliwe uznaje się cynkowo-węglowe. Jest to najstarszy typ baterii wprowadzony do powszechnej sprzedaży. Ich popularność wynika z niskiego kosztu produkcji, a także niskiej ceny dla konsumenta. Niezwykle często w tym rodzaju baterii dochodzi do wycieku elektrolitu. Powoduje to nie tylko potencjalne uszkodzenie urządzenia, w którym bateria się znajduje, lecz także w przypadku braku jej utylizacji – przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska. Jedna bateria popularnie zwana „paluszkiem” jest w stanie trwale skazić 1m3 ziemi, a także zatruć nawet 400 litrów wody.

Jako najbardziej szkodliwe akumulatory wskazać można kwasowo-ołowiowe. Są one powszechnie stosowane w samochodach. W przypadku mechanicznego uszkodzenia takiego akumulatora, istnieje możliwość wycieku elektrolitu. Stanowi to szczególne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Ołów może doprowadzić do uszkodzenia mózgu, chorób układu pokarmowego, nerek, nadciśnienia tętniczego czy neuropatii. Kwas natomiast ma właściwości żrące.

Dbanie o środowisko jest w naszym wspólnym interesie, starajmy się więc nie wyrzucać baterii i akumulatorów, a oddawać je do utylizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *